Nyt fra hovedbestyrelsen - januar 2016
 
Hvad har Foreningsudvalget gang i lige nu? 

Vandelhallen og Firehøje har 40 års jubilæum i 2018, og der skal selvfølgelig ske noget. Vi arbejder på sagen...

Vi har gang i opdatering af hjemmeside – vi overvejer, at bruge lidt penge for at få noget eksternt hjælp, så hjemmesiden kan tage sig endnu bedre ud.

Den Åbne Skole:
Vejle kommune har ikke øremærket flere penge til ”Den åbne skole” – derfor vil indeværende skoleår være det sidste med økonomisk støtte. Skolen vil gerne fortsætte samarbejdet, men vi skal finde et leje for aktiviteterne. Evt. lave pigeraketten for drenge og så evt. fra middag af… Indoor Cycling vil gerne stille instruktør til rådighed, hvis skolen sørger for at eleverne kommer frem og tennis det samme.

Vi leder efter en videokyndig person til udarbejdelse af videoer - sig gerne til, hvis I kender en - gerne en elev, der evt. kan bruge det i undervisningen.

Vi arbejder videre på Foreningeudvikling i samarbejde med Orla Mikkelsen fra DGI - vi har delt os ud, så der er nogle der har ansvar for hvert af de tre hovedpunkter:  Frivillige, Kommunikation og Unge.

Generalforsamlinger

Afholdelse af generalforsamlinger i afdelingerne er ved at være på trapperne - se annoncer på forsiden af hjemmesiden.


Generalforsamling i Firehøje IF, 23. marts kl 19 i Vandel idrætshal
På valg er:
•       Johnny Horsted
•       Mette Jæger
•       Helge Ramsing
Alle modtager genvalg

Firehøje Fitness

Firehøje Fitness har 5 års jubilæum her i januar og havde derfor Åbent Hus den 7. januar - et vellykket arrangement.
De har kørt et livsstilhold i 2016 ad flere omgange - det var et forløb på 8 uger, der nu er lavet om til 16 uger og vil derfor være der 2 gange om året.
Et rigtig spændende tiltag - klik ind på deres afdeling og læs mere.


Sommerfesten

Det var en fantastisk sommerfest – økonomien var dog ikke god og derfor vil der til sommerfesten 2017 blive kigget på nogle ændringer.
De aktivivtetsansvarlige er allerede i gang med 2017-udgaven og de vil rigtig gerne
have inputs fra alle og derudover mangler de også en i udvalget, så hvis der sidder en derude i Firehøjeland,
der gerne vil have indflydelse på Sommerfesten og hjælpe et supergodt arrangement på vej, så kontakt endelig Sommerfest udvalget.

Fodbold i Firehøje

Status på samarbejdet mellem FB og FIF fodbold  - samarbejdet startede for 1,5 år siden – rent juridisk er det startet her pr. 1/1/17 – der bliver en stiftende generalforsamling.
Der vil stadig være Firehøje Fodbold og Bredsten IF bare med meget lidt aktivitet i – der vil være bestyrelser i de to foreninger, som holder kontakten til foreningen bag.
Firehøje Fodbold står stadig med banko og de kører perioden færdig med certificeringen af teltet – det bliver lejet ud til Randbøl borgerforening, Engelsholm Slot og sommerfesten.
Festivalen bliver også kørt videre under Firehøje Fodbold.
Medlemmerne kommer under FB Fodbold, så Firehøje IF kommer til at lide et tab på medlemssiden. FB Foldbold har over 400 medlemmer og det går godt.   

Evt.

Tennis har 30 års jubilæum den 9/5/17 – de har standerhejsning den 29/4/17. 
Fitness: Der vil ske ændringer efter deres generalforsamling, der er to der stopper og Henrik stopper som formand.
Indoor Cycling og gymnastik påtænker et samarbejde så der kan laves et familiehold, hvor gymnastik tager børnene mens forældrene spinner.
Jelling Festival: når medlemmer melder ind, skal de skrive på hvilken afdeling, de vil støtte.  
Idræt i dagtimerne skal på tur igen – denne gang til Mosel. De er pt. 85 medlemmer. 

Næste gang Hovedbestyrelsen samles er den 23. marts til generalforsamling.

 

Nyt fra hovedbestyrelsen - september 2016
 
Hvad har Foreningsudvalget gang i lige nu?

Den Åbne Skole – det kører på skinner…
Påtænker at udvide samarbejdet med skolen, som kunne indebære at udskolingen kunne hjælpe med
at udarbejde en film omkring frivilligheden, at der blev mulighed for eleverne at lære noget omkring atvære     frivillig i en forening, bl.a. bestyrelsesmedlem
Hjemmesiden: hver afd. laver et stort stykke arbejde – hvad med en tværgående del?
30/9 er det Frivillig Fredag, SFO’en har hallen fra kl. 14.10-16.00 og fra kl. 17-22 er det foreningen.
Hvordan får vi de enkelte afd. og FU bundet mere sammen?
 

Ændring i gymnastikbestyrelsen, Volley holder hjulene i gang.

Gymnastik: Ida har sagt fra – de er på ukendt grund lige nu men sæsonen er startet, så den del er på plads     og kører planmæssigt. FU hjælper til men gym.afd. skal lige lande og så melder de tilbage til FU, 
hvor de står lige nu.

Volley: Ingen formand lige nu men der er 14 spillere. De skal nok komme i gang igen, de har et hold lige nu.   Lars er kontaktperson.
 

Involvering af medlemmer – Indoor Cycling

Indoor Cycling har testet et elektronisk årshjul og det virker. Man kan købe en licens til kr. 400/år og så kan     alle afd. bruge det.
De har lavet en medlemsundersøgelse, bl.a. fordi der var mange, der var stoppet – hvorfor?
De havde fået mange gode og brugbare svar og anbefalede andre at prøve det. De kører gratis måned i           august og september og det har 71 benyttes sig af, hvoraf omkring halvdelen er nystartere…
 
Sommerfesten

Det har været hårdt men søndag aften var det det hele værd.
Disco lørdag aften blev aflyst en uge før – på grund af manglende opbakning
Det har hjulpet rigtig meget med mange aktivitetsansvarlige.
De søger en 6. person til udvalget, vi må gerne lægge hovederne i blød.
 
Hvor stor en Camp skal Firehøje have på L2017?

I modsætning til, hvad mange tror, så er Landsstævnet ikke kun gymnastik – næsten alle grene indenfor         idræt er repræsenteret, så der for er der noget for alle. Der er Early Bird rabat i oktober, så man kan spare kr.   399,- på billetten. Man skal ikke tilmelde sig en specifik gren, man kan ”shoppe” rundt mellem det hele, når     man er der. Det er meget stort og man skal påregne en del tid med transport rundt – en cykel er en god ide     at medbringe.
 

Fitnessafdelingen har et spændende projekt indenfor løb i støbeskeen – hold øje med hjemmesiden…

 
Næste HB møde er i januar – sidste møde inden generalforsamlingen.
 

Mød Firehøje IF i Vandel Idrætshal, Skolevej 8, 7184 Vandel tlf. 75885488 - og i Nørup Hallen, Tørskindvej 3 E, Ny Nørup, 7182 Bredsten tlf. 75883642