Velkommen til Firehøje IF

Børn der prøver tennis for første gang - og badmintonspillere der høster medaljer på stribe. Det viser noget om spændvidden i Firehøje IF.

Foreningens lange historie - og fortællinger om de mange udviklingstiltag der er i gang.

Sådan er Firehøje IF. Solidt forankret og altid i udvikling. 


Foreningen har 11 aktive afdelinger - fra håndbold og fodbold til Indoor cycling, Fitness og Idræt i dagtimerne. Vi lægger vægt på at give børn og unge et alsidigt og udviklende idrætstilbud, samt en bred vifte af tilbud om træning, motion og samvær for voksne og seniorer.

 

Vagter til Jelling Musikfestival
Firehøje IF hjælper med mange frivillige opgaver ved Jelling Musik Festival. Har du lyst til at give en hånd med, så er der aktuelt ned
enstående vagter:

 

CAMPVagter - skal være fyldt 18 år:
5 stk. Lør/søn fra 23:oo til 06:30
2 stk. Søndag fra 14:30 til 23:30

Madbod vagt:
2 stk. Fredag fra 19:30 til 03:30
5 stk. Søn/Man fra 19:30 til 03:00

 

Du kan tilmelde dig her  eller kontakte Jens Skov, mobil 2175 3668 eller fodbold@firehoeje-if.dk 

Skolesamarbejdet får endnu en bevilling og vil fortsætte i skoleåret 2016 - 2017

Firehøje IF og Firehøjeskolernes samarbejde er blevet lagt mærke til, og har blandt andet fået denne rosende omtale på DGI's hjemmeside.

Skolen og foreningen har søgt Vejle kommunes pulje og har været heldige at komme med i det kommende skoleår, hvilket betyder at de mange gode aktiviteter der planlægges så skolebørnene kan afprøve Firehøje IF's tilbud, kan fortsætte. Læs mere her

 

Sommerfest 2016 bliver en realitet!

Det var det glade budskab til generalforsamlingen, da der nu er et fuldtalligt udvalg, som vil tage ansvar for planlægning og afvikling - og en Hovedbestyrelse der sikrer det økonomiske via startkapital fra afdelingerne. Læs meget mere her

Dorthe Andersen er årets leder 2016

Dorthe Andersen blev kåret som årets leder i 2016 - efter indstilling fra Firehøje Gymnastik. Motivationen var Dorthes mangeårige indsats med dame motion i Nørup, hvor hun underviser fagligt kompetent og med et smittende humør. Hendes sociale engagement betyder at hun inviterer dameholdet hjem både til jul og sæson afslutning.

Hovedbestyrelsen bakkede op om indstillingen, ikke mindst fordi Dorthe også har ydet en meget stor indsats i Sommerfest udvalget. Det er ikke mindst Dorthes fortjeneste, og positive indstilling, der har medvirket til, at Sommerfest 2016 bliver en realitet.

Klapsalverne på generalforsamlingen vidnede om, at Dorte er en betydningsfuld rollemodel.
Tillykke til årets leder 2016.

 

FIREHØJE IF HAR FÅET NY LEDELSE

Generalforsamlingen den 15. marts 2016 besluttede en ny ledelsesstruktur. 

Foreningens ledes nu af et Foreningsudvalg på 5 - 7 medlemmer. Der blev valgt fire nye, som sammen med formand og kasserer udgør de 6 medlemmer.

Generalforsamlingen gav bestyrelsen mandat til at finde endnu et medlem, så Foreningsudvalget bliver på 7 medlemmer.


Vil du vide hvem der blev valgt ind i Foreningsudvalget? Klik her

Foreningsudvalget vil holde 1 - 2 møder imellem møderne i Hovedbestyrelsen, som stadig er den næst-øverste myndighed, under generalforsamlingen.

Hovedbestyrelse består af alle afdelingsformænd + Foreningsudvalget og mødes 3 - 4 gange årligt. 

Derved får afdelingsformændene mere tid til at passe deres afdelinger, og Foreningsudvalget får kræfter til at sætte foreningsudvikling på dagsordenen, sammen med konsulenter fra DGI / DIF.

På den måde tilføres flere resurser både til den fælles ledelse og til afdelingerne. Det skal gerne komme de mange aktive børn, unge og voksne til gode.

Læs Firehøje IFs historie her på hjemmesiden

Et "opråb" om at bygge en idrætshal i Vandel" - underskrevet af en lang række foreninger og og råd, vidner om de første kræfter der samlede foreningslivet i en stor frivillig indsats, der endte med at en idrætshal i Vandel blev bygget.

I dag er det historie - og hallen en daglig glæde for os der bor her.

På samme måde er der i tidens løb etableret ny idrætshal i Nørup og mange andre faciliteter, der understøtter et godt foreningsliv, sunde interesser, den personlige dygtiggørelse og et stærkt fællesskab.

Hanne Damgaard Hansen har gjort en stor indsats for at samle centrale dokumenter og sammenskrive dem i en overskuelig form.

Vi håber at mange vil finde fornøjelse i at få lidt indsigt i Firehøje Idrætsforenings historie. Hvad enten det er skolebørn der skal lave en historieopgave eller ældre, som selv har haft del i foreningens udvikling. Det giver respekt for de mange frivillige ildsjæle, som gennem tiden har gjort en uegennyttig indsats.

Ligger du inde med historisk materiale, gamle billeder og andet, kan det afleveres på det lokahistoriske arkiv i Vandel, eller du kan kontakte Hanne Damgaard
Hansen Tlf.: 75885474, Mobil: 30225474, mail hannedhansen@mail.dk

Gå til historiesiden - klik her

 
Rigtige mænd - i Firehøje

Snakken går om de skønne "rigtige mænd". Fantastiske udsendelser om motivation til at gøre noget ved siden egen livsstil, uden at miste sin indre drengerøv.

Coach Jacob Søndergaard står bl.a. bag fitness uddannelserne, som instruktørerne i Firehøje Fitness har taget.

Kan du kende dig selv i "rigtige mænd" - eller kender du en "rigtig mand", så er der rige muligheder i Firehøje, for at komme i gang med at forbedre sin livsstil, i retning af mere fysisk aktivitet.

Du kan køre på Mountain Bike, med Cykelmotion. Du kan træne fitness, løb, Indoor cycling og en meget bred vifte af boldspil og ketcherspil.  
Mød Firehøje IF i Vandel Idrætshal, Skolevej 8, 7184 Vandel tlf. 75885488 - og i Nørup Hallen, Tørskindvej 3 E, Ny Nørup, 7182 Bredsten tlf. 75883642