Velkommen til Firehøje IF

Børn der prøver tennis for første gang - og badmintonspillere der høster medaljer på stribe. Det viser noget om spændvidden i Firehøje IF.

Foreningens lange historie - og fortællinger om de mange udviklingstiltag der er i gang.

Sådan er Firehøje IF. Solidt forankret og altid i udvikling. 


Foreningen har 11 aktive afdelinger - fra håndbold og fodbold til Indoor cycling, Fitness og Idræt i dagtimerne. Vi lægger vægt på at give børn og unge et alsidigt og udviklende idrætstilbud, samt en bred vifte af tilbud om træning, motion og samvær for voksne og seniorer.

 

Skolesamarbejdet får endnu en bevilling og vil fortsætte i skoleåret 2016 - 2017

Firehøje IF og Firehøjeskolernes samarbejde er blevet lagt mærke til, og har blandt andet fået denne rosende omtale på DGI's hjemmeside.

Skolen og foreningen har søgt Vejle kommunes pulje og har været heldige at komme med i det kommende skoleår, hvilket betyder at de mange gode aktiviteter der planlægges så skolebørnene kan afprøve Firehøje IF's tilbud, kan fortsætte. Læs mere her

 

Den Gule Folder - august/september/oktober 2016

Gul folder (0.5 Mb)

 

Sommerfest folderen 2016

Sommerfest folder (0.5 Mb)

 

Foredrag: "fra Firehøje og ud i Verden med DGI Verdensholdet"

Fredag den 19. august 2016 i Vandel Efterskoles teatersal.

Kom og hør et spændende foredrag med billeder og video.

Line Blirup er født i Nørup og vokset op i Firehøje området, hvor hun fra lille blev glad for at lave gymnastik og deltog på spring- og rytmelokalhold. Som 10-årig var det herudover naturligt at begynde på landsdelshold og derfra på udtagede rytmehold.

Line stillede op til udtagelse til DGI’s 10. Verdenshold i 2014 sammen med ca. 150 andre dygtige piger og drenge, hvoraf der blev udtaget 14 piger og 14 drenge.

Line beskriver sin følelse af at blive udtaget som sin største drøm der gik i opfyldelse, og i 10 måneder fra september 2014 til juni 2015 rejste hun jorden rundt med holdet, hvor de besøgte 11 lande. De lavede til sammen 135 opvisninger for omkring 140.000 tilskuere.

Undervisningserfaring som efterskolelærer på Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole kom til gode, da holdet lavede ikke færre end 150 workshops for mere end 10.000 deltagere.

Line glæder sig at komme tilbage til Firehøje, hvor det hele startede, og måske skabe drømmen hos nogle af de børn og unge som går til gymnastik i Firehøje Idrætsforening.

Entre: Voksne kr. 50,- børn under 18 år gratis.

 

Billetter kan købes ved indgangen, eller på forhånd her

Dorthe Andersen er årets leder 2016

Dorthe Andersen blev kåret som årets leder i 2016 - efter indstilling fra Firehøje Gymnastik. Motivationen var Dorthes mangeårige indsats med dame motion i Nørup, hvor hun underviser fagligt kompetent og med et smittende humør. Hendes sociale engagement betyder at hun inviterer dameholdet hjem både til jul og sæson afslutning.

Hovedbestyrelsen bakkede op om indstillingen, ikke mindst fordi Dorthe også har ydet en meget stor indsats i Sommerfest udvalget. Det er ikke mindst Dorthes fortjeneste, og positive indstilling, der har medvirket til, at Sommerfest 2016 bliver en realitet.

Klapsalverne på generalforsamlingen vidnede om, at Dorte er en betydningsfuld rollemodel.
Tillykke til årets leder 2016.

Nyt fra hovedbestyrelsen
 
Den 19. maj var den nye hovedbestyrelse samlet for første gang – den nye hovedbestyrelse består af formændene for de forskellige afdelinger i Firehøje IF og foreningsudvalget.
 
Det nye foreningsudvalg
Første gang det nye foreningsudvalg er samlet med hovedbestyrelsen – foreningsudvalget består af Helge Ramsing, Anna , Henrik Høstgaard Møller, Johnny Horsted og Lykke Svaneby.  Halfordelingen er en af udvalgets opgaver og Jens fortæller (fra et møde med Vejle Kommune), at der er øget fokus på at haltimerne bliver udnyttet – der kommer mere kontrol fra kommunen. Henrik informerer fra Den Åbne Skole, har haft en snak med Bjarne Kyneb – samarbejdet fortsætter, der er blevet bevilget ca. 49.800 fra kommunen til 2016/2017. Bjarne har haft kontakt med GORM (løbeklubben i Jelling) og der vil nok komme noget derfra. De forskellige afdelinger må allerede nu, gerne gøre sig overvejelser om, hvad og hvornår, de gerne vil gøre noget.
 
Foreningsudvikling med Orla Mikkelsen fra DGI
Inden mødet, havde alle bestyrelsesmedlemmer fået en invitation til at svare på en test omkring den nuværende situation i Firehøje IF. Resultatet af den test, viser at der især er brug for fokus på 3 punkter: 1. FRIVILLIGE 2. UNGE I FIREHØJE 3. KOMMUNIKATION.
Ud fra gruppearbejde til selve mødet, kom der følgende fokuspunkter til hvert af de 3 hovedpunkter:

1. Frivillige i Firehøje

- Tænke nyt
- Firehøje folder
- Opgavebeskrivelser
- Fokus på unge frivillige
- ”Frivillig-bank”
2. Unge i Firehøje
- Forbedre kommunikationen
- Fastholdelsesplan for unge
- Uddannelsesplan
- Køreplan for unge
- Behovsanalyse
3. Kommunikation
- Kontakt til presse og medier
- Vigtigt at fortælle ”Den Gode Historie”
- Potentielle og nye medlemmer                                                  
 
Foreningsudvalget laver nogle forberedelser til næste møde i hovedbestyrelsen, så der kan komme nogle konkrete løsninger til fokuspunkterne.
 
Sommerfesten
De er kommet godt i gang – de nye har medbragt et nyt netværk og der er kommet aktivitetsansvarlige på de store tunge aktiviteter.  Legehjørnet er flyttet til cafeteriaet.
Byparken indvies lørdag kl. 12 – koncert lørdag eftermiddag. Byparken vil blive indrettet med bl.a. petanque og krolf.
Der vil være diskotek lørdag aften 21.00-01.00 for de unge over 16 år – der vil være vagter og man skal forudbestille billet.
Teltet er blevet certificeret – både Randbøldal Borgerforening, Engelsholm og Sommerfesten lejer det og så vil det blive tjent ind i løbet af 3-5 år.

 

Evt.
Jens takker mange gange for indstillingen til ”Du gør en forskel” prisen – det var en stor aften.

 

 

Læs Firehøje IFs historie her på hjemmesiden

Et "opråb" om at bygge en idrætshal i Vandel" - underskrevet af en lang række foreninger og og råd, vidner om de første kræfter der samlede foreningslivet i en stor frivillig indsats, der endte med at en idrætshal i Vandel blev bygget.

I dag er det historie - og hallen en daglig glæde for os der bor her.

På samme måde er der i tidens løb etableret ny idrætshal i Nørup og mange andre faciliteter, der understøtter et godt foreningsliv, sunde interesser, den personlige dygtiggørelse og et stærkt fællesskab.

Hanne Damgaard Hansen har gjort en stor indsats for at samle centrale dokumenter og sammenskrive dem i en overskuelig form.

Vi håber at mange vil finde fornøjelse i at få lidt indsigt i Firehøje Idrætsforenings historie. Hvad enten det er skolebørn der skal lave en historieopgave eller ældre, som selv har haft del i foreningens udvikling. Det giver respekt for de mange frivillige ildsjæle, som gennem tiden har gjort en uegennyttig indsats.

Ligger du inde med historisk materiale, gamle billeder og andet, kan det afleveres på det lokahistoriske arkiv i Vandel, eller du kan kontakte Hanne Damgaard
Hansen Tlf.: 75885474, Mobil: 30225474, mail hannedhansen@mail.dk

Gå til historiesiden - klik her

 
Rigtige mænd - i Firehøje

Snakken går om de skønne "rigtige mænd". Fantastiske udsendelser om motivation til at gøre noget ved siden egen livsstil, uden at miste sin indre drengerøv.

Coach Jacob Søndergaard står bl.a. bag fitness uddannelserne, som instruktørerne i Firehøje Fitness har taget.

Kan du kende dig selv i "rigtige mænd" - eller kender du en "rigtig mand", så er der rige muligheder i Firehøje, for at komme i gang med at forbedre sin livsstil, i retning af mere fysisk aktivitet.

Du kan køre på Mountain Bike, med Cykelmotion. Du kan træne fitness, løb, Indoor cycling og en meget bred vifte af boldspil og ketcherspil.  
Mød Firehøje IF i Vandel Idrætshal, Skolevej 8, 7184 Vandel tlf. 75885488 - og i Nørup Hallen, Tørskindvej 3 E, Ny Nørup, 7182 Bredsten tlf. 75883642