ER FIREHØJE I FORTSAT FREMGANG?

På et debatmøde inden jul, blev der givet opbakning til, at der arbejdes videre hen mod en ny ledelsesstruktur i Firehøje IF.
Formålet er at sikre, at Firehøje IF også fremadrettet er i fremgang. Foreningens ledes i dag af en hovedbestyrelse, som består af alle afdelingsformænd + formand, næstformand, kasserer og sekretær og mødes 10 gange årligt. 

Fremadrettet ønskes kun 3 - 4 årlige møder i hovedbestyrelsen, så afdelingsformændene får mere tid til at passe deres afdelinger. Vigtige beslutninger skal stadig tages i hovedbestyrelsen, men i perioden mellem hovedbestyrelsens møder skal foreningen ledes af et foreningsudvalg på 7 personer.

På den måde tilføres flere resurser både til den fælles ledelse og til afdelingerne.


Ny struktur, tilpasning af vedtægter og valg til det nye foreningsudvalg vil blive en vigtig del af årsmødet i Firehøje IF tirsdag den 15. marts kl. 19.00 i Nørup Hallen.

Du kan hente filen med oplæg fra debataftenen, hvis du vil vide mere.

Vil du være med om bordet?


Til at lede Firehøje IF i foreningsudvalget, søger vi gode hoveder til disse 7 områder:

•Ledelsesopgaver
•Koordineringsopgaver: haltider - OK - medlemstal
•Eksterne kommunikationsopgaver: hjemmeside - sociale medier
•Interne kommunikationsopgave: referater - dokumentation
•Samarbejdspartnere: skole - haller - kommune - afdelinger - DGI - DIF - myndigheder
•Økonomi: sponsorer – indtægtsskabende aktiviteter
•Frivillige: rekruttering - koordinering - pleje


Vi ved at der bor mange dygtige og engagerede folk i Firehøjes lokalområde.

Har du tid og lyst til at sørge for fremdrift i Firehøje IF?

Har du tid til 10 årlige møder, samt en frivillig indsats imellem møderne i det omfang du påtager dig opgaver?

Der er også mulighed for at komme med i sommerfest udvalget - en konkret og tidsafgrænset opgave - med en festlig afslutning.

Kontakt Helge Ramsing på 2924 4787 eller Lars Houbak på 2324 5512.

 
Læs Firehøje IFs historie her på hjemmesiden

Et "opråb" om at bygge en idrætshal i Vandel" - underskrevet af en lang række foreninger og og råd, vidner om de første kræfter der samlede foreningslivet i en stor frivillig indsats, der endte med at en idrætshal i Vandel blev bygget.

I dag er det historie - og hallen en daglig glæde for os der bor her.

På samme måde er der i tidens løb etableret ny idrætshal i Nørup og mange andre faciliteter, der understøtter et godt foreningsliv, sunde interesser, den personlige dygtiggørelse og et stærkt fællesskab.

Hanne Damgaard Hansen har gjort en stor indsats for at samle centrale dokumenter og sammenskrive dem i en overskuelig form.

Vi håber at mange vil finde fornøjelse i at få lidt indsigt i Firehøje Idrætsforenings historie. Hvad enten det er skolebørn der skal lave en historieopgave eller ældre, som selv har haft del i foreningens udvikling. Det giver respekt for de mange frivillige ildsjæle, som gennem tiden har gjort en uegennyttig indsats.

Ligger du inde med historisk materiale, gamle billeder og andet, kan det afleveres på det lokahistoriske arkiv i Vandel, eller du kan kontakte Hanne Damgaard
Hansen Tlf.: 75885474, Mobil: 30225474, mail hannedhansen@mail.dk

Gå til historiesiden - klik her

 

Velkommen til Firehøje IF

Børn der prøver tennis for første gang - og badmintonspillere der høster medaljer på stribe. Det viser noget om spændvidden i Firehøje IF.

Foreningens lange historie - og fortællinger om de mange udviklingstiltag der er i gang.

Sådan er Firehøje IF. Solidt forankret og altid i udvikling. 


Foreningen har 11 aktive afdelinger - fra håndbold og fodbold til Indoor cycling, Fitness og Idræt i dagtimerne. Vi lægger vægt på at give børn og unge et alsidigt og udviklende idrætstilbud, samt en bred vifte af tilbud om træning, motion og samvær for voksne og seniorer.

Foreningen dækker stort set de to sogne, Randbøl og Nørup. De fire smukke gravhøje, ved Randbøl kirke er det geografiske midtpunkt - og kilde til foreningens navn.

Medaljeregn til Firehøje Badminton

Firehøje Badminton deltager i landsdelsmesterskaber, og spiller mod klubber der er betydligt større end os.

Derfor er resultatlisten imponerende, og der er grund til stolthed over de flotte resultater:

 

U13 D  HD # 2- Jakob og Mikkel
U13 D DS # 1 - Julie

U13 D DD # 1 - Julie og Karina
U13 D mix # 2 - Laura og Jakob
U13 D DD # 2 - Laura + Nynne fra anden klub

U15 B DS # 1 - Lærke
U15 B DD # 2 - Mathilde + spiller fra anden klub
U15 B mix # 2  - Lærke og Andreas 
U15 C HD # 3 - Tobias og Asger
U15 C HS # 2 - Tobias
U17 B DS # 2 - Aakansha
U17 B DD # 1 - Aakansha +  spiller fra anden klub
U 17 C HS # 3 - Emil
U17 C HD # 2 - Emil og Peter

Billedet er fra et tidligere stævne, hvor Lærke Povlsen og Camilla Arens, tog guldmedaljerne med hjem i damedouble i U13B, efter tre sæt i finalen.

Firehøje IF, ønsker badminton ønsker stort tillykke.

Samarbejdsaftale med Firehøjeskolen.

Glade børn spillede tennis i skoletiden og markerede starten på et langvarigt samarbejde mellem Firehøje IF og Firehøjeskolen - afd. Vandel og Nørup.
Formålet med skolereformen, er at børnen skal "blive så dygtige som de kan". Reformen har et krav om at folkeskoler skal åbne sig mod forenings- og erhvervsliv.
Skole og forening i Firehøje er gået sammen om projekt "karusellen" som Vejle kommune støtter økonomisk, hvilket gør det muligt at frikøbe / tilkøbe instruktører, som i skoletiden kan præsentere skolebørn, for idrætter der tilbydes i Firehøje. Præsentation sker så det matcher med idrætternes sæsonstart. Vi tror at mange børn får smag for foreningens idrætter - og håber især at bevægelsesuvante børn opdager fællesskab, træningsglæde og udvikling. Læs mere her 


 

40 år med DAL-BO som sponsor
 

Det var en taknemlig formand for Firehøje Håndbold, der hyldede Kaj Pedersen, DAL-BO. Fyrre år som enesponsor på håndboldspillernes tøj - det er enestående og værd at bemærke.

Firehøje Håndbold markerede begivenheden med en reception i Vandel Idrætshal, hvor udvalg, instruktører og mange af de spillere, der har nydt glæde af sponsoratet, var mødt op.

Den symbolske gave var selvfølgelig en gul trøje, med nummer 40 på ryggen - og som altid et DAL-BO logo på forsiden.

Også hovedbestyrelsen takkede Kaj Pedersen. Din holdning om at man som erhversdrivende i lokalområdet støtter det lokale foreningsliv, smitter af på mange andre erhversfolk, og gør det lettere for Firehøje som helhed at henvende sig om lokal støtte.

Derfor kan vi meget sammen - forening og erhvervsliv. Det ses ikke mindst på vores to haller, som har en meget høj standard. 

Ny formand i Firehøje IF

Helge Ramsing er på generalforsamlingen den 18. marts valgt som ny fællesformand i Firehøje IF.

Efter 5 år på formandsposten havde Søren Lindbjerg valgt at "afmønstre" det gode skib, og sagde tak til "besætning", passagerer og sponsorerne.

Også i mange afdelinger er der skiftet ud på bestyrelsesposterne, så det er en fornyet hovedbestyrelse, der tager fat på gode opgaver, som
samarbejde med Firehøjeskolerne om at skabe mere bevægelse i skolebørnenes hverdag.

Også en fornyelse af sommerfesten, med involvering af afdelingerne, så det i endnu højere grad bliver hele Firehøjes sommerfest står foran.

Der skal arbejdes med styrkelse af frivillighed og udvikling af tilbud der gør det attraktivt for endnu flere - ikke mindst 60+ ere - at blive medlemmer i Firehøje IF.


 

Søren Lindbjerg er årets leder i Firehøje 2015

En enig hovedbestyrelse har hædret den afgående formand, Søren Lindbjerg med pokalen som årets leder 2015.

Motivationen er, at Søren de sidste 5 år har styret Firehøje IF roligt og sikkert igennem en udviklingsproces, som betyder at:
  • Nørup Hallen er kommet godt i gang
  • Nye afdelinger med fitness, Indoor Cycling og Idræt om dagen er opstået
  • Firehøje er blevet moderniseret m.h.t. administration og kommunikation
  • Afdelingerne er blevet selvstændige foreninger
  • Fællesskabet og fodslaw i hovedbestyrelsen er absolut intakt
  • Sognegården har gennemlevet et generationsskifte
Trods et travlt arbejdsliv har Søren mødt velforberedt og veloplagt til møder i Hovedbestyrelsen, - skabt rum for forskellige meninger, krydset klinger om uenigheder, men altid i en ordentlig tone og med Firehøjes bedste som det fælles sigte.
 
Formandens opgaver er også udadrettede, og med Sørens aftryk oplever vi nu et positivt og respektfuldt samarbejde med Vejle kommune og Vejle Idrætsråd.
 
Sørens tid som formand blev ikke så lang, som han selv ønskede, men det blev en spurt.
 
Meget er nået! Tak for indsatsen.


 
Nana Risom hædret med Firehøjes Ungdomspris 2015

Til årets gymnastikopvisning i Vandel Idrætshal, hædrede Firehøje Gymnastik Nana Risom med ungdomsprisen, med denne begrundelse:

Nana Risom startede sin gymnastikkarriere i Firehøje IF. som helt lille på forældre/barn holdet. Senere blev hun hjælpeinstruktør, og på trods af sin unge alder, har hun i flere sæsoner, påtaget sig den flotte opgave selv at være ansvarlig for et hold, med alt hvad det indebærer. Nana har deltaget på mange forskellige kurser for at dygtiggøre sig, samt har været aktiv udøver på forskellige hold i vores region.
 
Nana har med sit engagement og humør samt hendes faglighed været respekteret af både gymnaster og forældre. Hun har en imødekommende og smilende tilgang til børnene og de unge. Samtidig har Nana en evne til at se muligheder frem for begrænsninger, og står ikke tilbage for at give konstruktive kommentar til hendes gymnaster, hvilket er med til at lade hende fremstå som en positiv og tydelig rollemodel.
 
Ved siden af den ugentlige træning har hun også været med til at arrangere weekendtræning for gymnasterne, hvor der naturligvis bliver lavet rigtig meget gymnastik, men her prioriteres også tid og plads til sjov og leg. Nana er en pige der favner bredt og hun vægter det sociale samspil højt.
 
I år har Nana valgt at deltage i bestyrelsesarbejdet, og taget udfordringen op med det administrative arbejde, der ligger her. Hun har været en fantastisk medspiller og har budt ind med sit engagement, og sine meningers mod.  Hun er en god garant som repræsentant for de unges ønsker og behov.
 
Det er derfor fuldt fortjent, at Nana Risom tildeles Firehøje Idrætsforenings ungdomspris for hendes store indsats og engagement. Hun viderebringer på fornemmeste vis foreningens værdier, igennem en ansvarsfuld og loyal gymnast og instruktør. Hvilket vi ser som en stor gevinst for børn og unge i lokalområdet.

 
Rigtige mænd - i Firehøje

Snakken går om de skønne "rigtige mænd". Fantastiske udsendelser om motivation til at gøre noget ved siden egen livsstil, uden at miste sin indre drengerøv.

Coach Jacob Søndergaard står bl.a. bag fitness uddannelserne, som instruktørerne i Firehøje Fitness har taget.

Kan du kende dig selv i "rigtige mænd" - eller kender du en "rigtig mand", så er der rige muligheder i Firehøje, for at komme i gang med at forbedre sin livsstil, i retning af mere fysisk aktivitet.

Du kan køre på Mountain Bike, med Cykelmotion. Du kan træne fitness, løb, Indoor cycling og en meget bred vifte af boldspil og ketcherspil.  
Mød Firehøje IF i Vandel Idrætshal, Skolevej 8, 7184 Vandel tlf. 75885488 - og i Nørup Hallen, Tørskindvej 3 E, Ny Nørup, 7182 Bredsten tlf. 75883642