Indvielse af "Grønningen" - Sommerfestens perfekte ramme

Efter tale af Erik Hansen og Bjarne Kyneb, var det formanden for Vejle kommunes udvalg for lokaludvikling, Niels Clemmensen, der klippede båndet til bålhytten og formelt indviede byparken, som bærer navnet "Grønningen".

Det er er imponerende resultat af en proces på 12 - 14 år, fra den første snak om hal i Nørup, til nu, hvor hallen og området er færdigt.

Bjarne Kyneb var i sin tale fuld af ros til samarbejdet mellem Firehøje IF og Firehøjeskolerne. Skolen har været meget involveret i hele sommerfesten - ikke mindst i Engelsholm slotsø løbet torsdag aften, og børnediskoteker.


 
Nye aktiviteter - 8. klasse på banen

Bumper balls hedder de - og det var sjovt.

8. klasses elever samler penge ind til klassetur, og havde arrangeret sjove aktiviteter under sommerfesten. Foruden "fodbold" med airbag havde de en 6 mete høj "dartskive" som man kunne skyde på med fodbolde der hang fast når der blev skudt hårdt nok.

Dejligt at mange unge oplever at involvere sig i den fælles sommerfest - og at de samtidig kan lave lidt penge til en god rejseoplevelse sammen med kammeraterne.

 
"Tommel op" til Firehøjes sommerfest

Der var masser af god stemning, glade smil og fællesskab ved sommerfesten.


De glade dage blev rundet af, af formanden Helge Ramsing, som blandt andet sagde:

"I idrætsforeningen forsøger vi at bidrage til fællesskabet, ved at lave et bredt udbud af aktiviteter på kryds og tværs af alder og idrætsgrene – og jeg synes egentlig vi lykkedes ret godt.

Afdelingerne har masser af spændende tilbud, og det er netop afdelingerne, der gør vi har en god og velfungerende forening.

Vi er dog meget afhængige af hjælp udefra, og her er vores sammenhold på tværs af Firehøje også meget tydelig.

Den støtte vi får fra områdets erhvervsdrivende er fantastisk, og uden jer ville vi slet ikke kunne gøre de ting vi gør i dag – tak for jeres opbakning.

På samme måde er der en stor flok frivillige, som gang på gang stiller op, og giver en hånd. Det er både i forbindelse med aktiviteter i afdelingerne, på Campen til Jelling festival og ikke mindst omkring vores Sommerfest.

Det er jeres fortjeneste vi lykkedes – tak for indsatsen".


 
Gul folder (0.5 Mb)

Velkommen til Firehøje IF

Børn der prøver tennis for første gang - og badmintonspillere der høster medaljer på stribe. Det viser noget om spændvidden i Firehøje IF.

Foreningens lange historie - og fortællinger om de mange udviklingstiltag der er i gang.

Sådan er Firehøje IF. Solidt forankret og altid i udvikling. 


Foreningen har 11 aktive afdelinger - fra håndbold og fodbold til Indoor cycling, Fitness og Idræt i dagtimerne. Vi lægger vægt på at give børn og unge et alsidigt og udviklende idrætstilbud, samt en bred vifte af tilbud om træning, motion og samvær for voksne og seniorer.

 

Skolesamarbejdet får endnu en bevilling og vil fortsætte i skoleåret 2016 - 2017

Firehøje IF og Firehøjeskolernes samarbejde er blevet lagt mærke til, og har blandt andet fået denne rosende omtale på DGI's hjemmeside.

Skolen og foreningen har søgt Vejle kommunes pulje og har været heldige at komme med i det kommende skoleår, hvilket betyder at de mange gode aktiviteter der planlægges så skolebørnene kan afprøve Firehøje IF's tilbud, kan fortsætte. Læs mere her

 

Dorthe Andersen er årets leder 2016

Dorthe Andersen blev kåret som årets leder i 2016 - efter indstilling fra Firehøje Gymnastik. Motivationen var Dorthes mangeårige indsats med dame motion i Nørup, hvor hun underviser fagligt kompetent og med et smittende humør. Hendes sociale engagement betyder at hun inviterer dameholdet hjem både til jul og sæson afslutning.

Hovedbestyrelsen bakkede op om indstillingen, ikke mindst fordi Dorthe også har ydet en meget stor indsats i Sommerfest udvalget. Det er ikke mindst Dorthes fortjeneste, og positive indstilling, der har medvirket til, at Sommerfest 2016 bliver en realitet.

Klapsalverne på generalforsamlingen vidnede om, at Dorte er en betydningsfuld rollemodel.
Tillykke til årets leder 2016.

Nyt fra hovedbestyrelsen
 
Den 19. maj var den nye hovedbestyrelse samlet for første gang – den nye hovedbestyrelse består af formændene for de forskellige afdelinger i Firehøje IF og foreningsudvalget.
 
Det nye foreningsudvalg
Første gang det nye foreningsudvalg er samlet med hovedbestyrelsen – foreningsudvalget består af Helge Ramsing, Anna , Henrik Høstgaard Møller, Johnny Horsted og Lykke Svaneby.  Halfordelingen er en af udvalgets opgaver og Jens fortæller (fra et møde med Vejle Kommune), at der er øget fokus på at haltimerne bliver udnyttet – der kommer mere kontrol fra kommunen. Henrik informerer fra Den Åbne Skole, har haft en snak med Bjarne Kyneb – samarbejdet fortsætter, der er blevet bevilget ca. 49.800 fra kommunen til 2016/2017. Bjarne har haft kontakt med GORM (løbeklubben i Jelling) og der vil nok komme noget derfra. De forskellige afdelinger må allerede nu, gerne gøre sig overvejelser om, hvad og hvornår, de gerne vil gøre noget.
 
Foreningsudvikling med Orla Mikkelsen fra DGI
Inden mødet, havde alle bestyrelsesmedlemmer fået en invitation til at svare på en test omkring den nuværende situation i Firehøje IF. Resultatet af den test, viser at der især er brug for fokus på 3 punkter: 1. FRIVILLIGE 2. UNGE I FIREHØJE 3. KOMMUNIKATION.
Ud fra gruppearbejde til selve mødet, kom der følgende fokuspunkter til hvert af de 3 hovedpunkter:

1. Frivillige i Firehøje

- Tænke nyt
- Firehøje folder
- Opgavebeskrivelser
- Fokus på unge frivillige
- ”Frivillig-bank”
2. Unge i Firehøje
- Forbedre kommunikationen
- Fastholdelsesplan for unge
- Uddannelsesplan
- Køreplan for unge
- Behovsanalyse
3. Kommunikation
- Kontakt til presse og medier
- Vigtigt at fortælle ”Den Gode Historie”
- Potentielle og nye medlemmer                                                  
 
Foreningsudvalget laver nogle forberedelser til næste møde i hovedbestyrelsen, så der kan komme nogle konkrete løsninger til fokuspunkterne.
 
Sommerfesten
De er kommet godt i gang – de nye har medbragt et nyt netværk og der er kommet aktivitetsansvarlige på de store tunge aktiviteter.  Legehjørnet er flyttet til cafeteriaet.
Byparken indvies lørdag kl. 12 – koncert lørdag eftermiddag. Byparken vil blive indrettet med bl.a. petanque og krolf.
Der vil være diskotek lørdag aften 21.00-01.00 for de unge over 16 år – der vil være vagter og man skal forudbestille billet.
Teltet er blevet certificeret – både Randbøldal Borgerforening, Engelsholm og Sommerfesten lejer det og så vil det blive tjent ind i løbet af 3-5 år.

 

Evt.
Jens takker mange gange for indstillingen til ”Du gør en forskel” prisen – det var en stor aften.

 

 

Et "nyt" kapitel i Firehøje IFs historie her på hjemmesiden

Et "opråb" om at bygge en idrætshal i Vandel" - underskrevet af en lang række foreninger og og råd, vidner om de første kræfter der samlede foreningslivet i en stor frivillig indsats, der endte med at en idrætshal i Vandel blev bygget.

I dag er det historie - og hallen en daglig glæde for os der bor her.

Der er netop lagt endnu et historisk kapitel op - nemlig en artikel af
N.M. Schaiffel-Nielsen om idrætshistorien fra Frederikshåb.


På samme måde er der i tidens løb etableret ny idrætshal i Nørup og mange andre faciliteter, der understøtter et godt foreningsliv, sunde interesser, den personlige dygtiggørelse og et stærkt fællesskab.

Hanne Damgaard Hansen har gjort en stor indsats for at samle centrale dokumenter og sammenskrive dem i en overskuelig form.

Vi håber at mange vil finde fornøjelse i at få lidt indsigt i Firehøje Idrætsforenings historie. Hvad enten det er skolebørn der skal lave en historieopgave eller ældre, som selv har haft del i foreningens udvikling. Det giver respekt for de mange frivillige ildsjæle, som gennem tiden har gjort en uegennyttig indsats.

Ligger du inde med historisk materiale, gamle billeder og andet, kan det afleveres på det lokahistoriske arkiv i Vandel, eller du kan kontakte Hanne Damgaard
Hansen Tlf.: 75885474, Mobil: 30225474, mail hannedhansen@mail.dk

Gå til historiesiden - klik her

 

Mød Firehøje IF i Vandel Idrætshal, Skolevej 8, 7184 Vandel tlf. 75885488 - og i Nørup Hallen, Tørskindvej 3 E, Ny Nørup, 7182 Bredsten tlf. 75883642