Perfekt vejr til sommerfest!

Sommerfesten står for døren, og igen i år får vi fremragende vejr.

Mød op, og nyd fællesskabet i Firehøje IF i den nye bypark ved Nørup Hallen.

Se det spændende program - vælg 'Sommerfest' i menuen eller tryk på dette link.

Her finder du bl.a. link til tilmelding til Engelsholm Slotsløb - og mange andre informationer om Sommerfest 2016.

Du kan også hente hele programmet som PDF-fil her nedenfor. Klik på "Sommerfest folder"

Bemærk dog, at der er enkelte rettelser.

Bl.a. at børnetaeter forestillingen er flyttet og der er kommet mere fodbold på programmet.

 

Sommerfest folder (0.5 Mb)
Gul folder (0.5 Mb)

Velkommen til Firehøje IF

Børn der prøver tennis for første gang - og badmintonspillere der høster medaljer på stribe. Det viser noget om spændvidden i Firehøje IF.

Foreningens lange historie - og fortællinger om de mange udviklingstiltag der er i gang.

Sådan er Firehøje IF. Solidt forankret og altid i udvikling. 


Foreningen har 11 aktive afdelinger - fra håndbold og fodbold til Indoor cycling, Fitness og Idræt i dagtimerne. Vi lægger vægt på at give børn og unge et alsidigt og udviklende idrætstilbud, samt en bred vifte af tilbud om træning, motion og samvær for voksne og seniorer.

 

Skolesamarbejdet får endnu en bevilling og vil fortsætte i skoleåret 2016 - 2017

Firehøje IF og Firehøjeskolernes samarbejde er blevet lagt mærke til, og har blandt andet fået denne rosende omtale på DGI's hjemmeside.

Skolen og foreningen har søgt Vejle kommunes pulje og har været heldige at komme med i det kommende skoleår, hvilket betyder at de mange gode aktiviteter der planlægges så skolebørnene kan afprøve Firehøje IF's tilbud, kan fortsætte. Læs mere her

 

Dorthe Andersen er årets leder 2016

Dorthe Andersen blev kåret som årets leder i 2016 - efter indstilling fra Firehøje Gymnastik. Motivationen var Dorthes mangeårige indsats med dame motion i Nørup, hvor hun underviser fagligt kompetent og med et smittende humør. Hendes sociale engagement betyder at hun inviterer dameholdet hjem både til jul og sæson afslutning.

Hovedbestyrelsen bakkede op om indstillingen, ikke mindst fordi Dorthe også har ydet en meget stor indsats i Sommerfest udvalget. Det er ikke mindst Dorthes fortjeneste, og positive indstilling, der har medvirket til, at Sommerfest 2016 bliver en realitet.

Klapsalverne på generalforsamlingen vidnede om, at Dorte er en betydningsfuld rollemodel.
Tillykke til årets leder 2016.

Nyt fra hovedbestyrelsen
 
Den 19. maj var den nye hovedbestyrelse samlet for første gang – den nye hovedbestyrelse består af formændene for de forskellige afdelinger i Firehøje IF og foreningsudvalget.
 
Det nye foreningsudvalg
Første gang det nye foreningsudvalg er samlet med hovedbestyrelsen – foreningsudvalget består af Helge Ramsing, Anna , Henrik Høstgaard Møller, Johnny Horsted og Lykke Svaneby.  Halfordelingen er en af udvalgets opgaver og Jens fortæller (fra et møde med Vejle Kommune), at der er øget fokus på at haltimerne bliver udnyttet – der kommer mere kontrol fra kommunen. Henrik informerer fra Den Åbne Skole, har haft en snak med Bjarne Kyneb – samarbejdet fortsætter, der er blevet bevilget ca. 49.800 fra kommunen til 2016/2017. Bjarne har haft kontakt med GORM (løbeklubben i Jelling) og der vil nok komme noget derfra. De forskellige afdelinger må allerede nu, gerne gøre sig overvejelser om, hvad og hvornår, de gerne vil gøre noget.
 
Foreningsudvikling med Orla Mikkelsen fra DGI
Inden mødet, havde alle bestyrelsesmedlemmer fået en invitation til at svare på en test omkring den nuværende situation i Firehøje IF. Resultatet af den test, viser at der især er brug for fokus på 3 punkter: 1. FRIVILLIGE 2. UNGE I FIREHØJE 3. KOMMUNIKATION.
Ud fra gruppearbejde til selve mødet, kom der følgende fokuspunkter til hvert af de 3 hovedpunkter:

1. Frivillige i Firehøje

- Tænke nyt
- Firehøje folder
- Opgavebeskrivelser
- Fokus på unge frivillige
- ”Frivillig-bank”
2. Unge i Firehøje
- Forbedre kommunikationen
- Fastholdelsesplan for unge
- Uddannelsesplan
- Køreplan for unge
- Behovsanalyse
3. Kommunikation
- Kontakt til presse og medier
- Vigtigt at fortælle ”Den Gode Historie”
- Potentielle og nye medlemmer                                                  
 
Foreningsudvalget laver nogle forberedelser til næste møde i hovedbestyrelsen, så der kan komme nogle konkrete løsninger til fokuspunkterne.
 
Sommerfesten
De er kommet godt i gang – de nye har medbragt et nyt netværk og der er kommet aktivitetsansvarlige på de store tunge aktiviteter.  Legehjørnet er flyttet til cafeteriaet.
Byparken indvies lørdag kl. 12 – koncert lørdag eftermiddag. Byparken vil blive indrettet med bl.a. petanque og krolf.
Der vil være diskotek lørdag aften 21.00-01.00 for de unge over 16 år – der vil være vagter og man skal forudbestille billet.
Teltet er blevet certificeret – både Randbøldal Borgerforening, Engelsholm og Sommerfesten lejer det og så vil det blive tjent ind i løbet af 3-5 år.

 

Evt.
Jens takker mange gange for indstillingen til ”Du gør en forskel” prisen – det var en stor aften.

 

 

Læs Firehøje IFs historie her på hjemmesiden

Et "opråb" om at bygge en idrætshal i Vandel" - underskrevet af en lang række foreninger og og råd, vidner om de første kræfter der samlede foreningslivet i en stor frivillig indsats, der endte med at en idrætshal i Vandel blev bygget.

I dag er det historie - og hallen en daglig glæde for os der bor her.

På samme måde er der i tidens løb etableret ny idrætshal i Nørup og mange andre faciliteter, der understøtter et godt foreningsliv, sunde interesser, den personlige dygtiggørelse og et stærkt fællesskab.

Hanne Damgaard Hansen har gjort en stor indsats for at samle centrale dokumenter og sammenskrive dem i en overskuelig form.

Vi håber at mange vil finde fornøjelse i at få lidt indsigt i Firehøje Idrætsforenings historie. Hvad enten det er skolebørn der skal lave en historieopgave eller ældre, som selv har haft del i foreningens udvikling. Det giver respekt for de mange frivillige ildsjæle, som gennem tiden har gjort en uegennyttig indsats.

Ligger du inde med historisk materiale, gamle billeder og andet, kan det afleveres på det lokahistoriske arkiv i Vandel, eller du kan kontakte Hanne Damgaard
Hansen Tlf.: 75885474, Mobil: 30225474, mail hannedhansen@mail.dk

Gå til historiesiden - klik her

 
Rigtige mænd - i Firehøje

Snakken går om de skønne "rigtige mænd". Fantastiske udsendelser om motivation til at gøre noget ved siden egen livsstil, uden at miste sin indre drengerøv.

Coach Jacob Søndergaard står bl.a. bag fitness uddannelserne, som instruktørerne i Firehøje Fitness har taget.

Kan du kende dig selv i "rigtige mænd" - eller kender du en "rigtig mand", så er der rige muligheder i Firehøje, for at komme i gang med at forbedre sin livsstil, i retning af mere fysisk aktivitet.

Du kan køre på Mountain Bike, med Cykelmotion. Du kan træne fitness, løb, Indoor cycling og en meget bred vifte af boldspil og ketcherspil.  
Mød Firehøje IF i Vandel Idrætshal, Skolevej 8, 7184 Vandel tlf. 75885488 - og i Nørup Hallen, Tørskindvej 3 E, Ny Nørup, 7182 Bredsten tlf. 75883642